Hội nghị trực tuyến giới thiệu dịch vụ “Tiếp nhận hồ sơ và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích”

  1. 08-06-2018 10:45:21
  2. |
  3. 2.446 Lượt xem

Hội nghị trực tuyến thông tin cho các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, UBND phường xã, thị trấn, công an quận huyện quán triệt chủ trương xây dựng chính quyền điện tử và cải cách thủ tục hành chính đến các cấp quận, huyện, phường xã, thị trấn của thành phố. Tuyên truyền, quảng bá các thông tin hữu ích của dịch vụ tiếp nhận và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích luôn tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp, cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính minh bạch rõ ràng.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến giới thiệu dịch vụ 
“Tiếp nhận hồ sơ và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích”

Từ năm 2012 đến nay, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với 13 Sở ngành, 24 UBND quận, huyện, Bảo hiểm xã hội, Công an thành phố, Công an 24 Quận, huyện, 5 chi cục triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu được gần 6 triệu hồ sơ cho khách hàng. Riêng năm 2017 có trên 3 triệu hồ sơ được nhận và phát trả thành công (bình quân đạt 8.500 hồ sơ/ngày), chiếm 26% tỷ trong tổng sản lượng hồ sơ hành chính được chuyển phát qua mạng bưu chính cả nước. Tuy nhiên kết quả thực hiện này vẫn thấp so với khối lượng hồ sơ hành chính ngày của toàn thành phố. Còn nhiều lĩnh vực, người dân, doanh nghiệp vẫn phải trực tiếp đi nộp hồ sơ, đi nhận kết quả giải quyết gây mất thời gian, công sức, chi phí  và áp lực đối với các cơ quan, chính quyền địa phương dẫn đến tình trạng nhũng nhiễu, hối lộ…

Năm 2018, Bưu điện tiếp tục phối hợp với các Sở ban ngành, UBND quận, huyện đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 3,4); Phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ban ngành đẩy mạnh tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến qua cổng dịch vụ công tại địa chỉ: dichvucong.hochiminhcity.gov.vn, trong đó Bưu điện TP. Hồ Chí Minh thực hiện công tác tiếp nhận thủ tục hành chính và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu của người dân, tổ chức trên địa bàn thành phố; Mở rộng tiếp nhận hồ sơ hành chính tại tất cả điểm giao dịch của bưu điện (bưu cục và bưu điện văn hóa xã). Căn cứ vào danh mục hồ sơ được tiếp nhận và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, Bưu điện triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại tất cả các bưu cục, BĐ-VHX; Phối hợp với các Sở ban ngành tăng cường truyền thông dịch vụ hành chính công đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để đẩy mạnh tỷ lệ người dân tiếp cận và sử dụng website dịch vụ công trực tuyến của UBND TP trong việc thực hiện thủ tục hành chính; Áp dụng các giải giáp về công nghệ thông tin, đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất, công cụ thiết bị và chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân sự để nâng cao chất lượng dịch vụ, Cải tiến qui trình dịch vụ theo hướng tiện ích cho khách hàng; Giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dịch vụ để đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng đã công bố và cam kết với khách hàng, đáp ứng các yêu cầu của người dân, tổ chức và các cơ quan hành chính; Thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác cấp Bưu điện và các UBND Quận, huyện về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo qui trình phối hợp thống nhất trên 24 quận, huyện.

Theo Sở TT&TT, để tăng chất lượng phục vụ người dân tham gia sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến và nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, các đơn vị quản lý nhà nước, Bưu điện thành phố và các cơ quan báo đài trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ chuyển phát của bưu điện trên địa bàn thành phố; kịp thời hướng dẫn người dân biết và tham gia sử dụng dịch vụ nhận, chuyển phát kết quả hồ sơ qua đường bưu điện. Với Quyết định 45, Bưu điện không chỉ là “cánh tay nối dài”, “bộ mặt” của bộ máy hành chính mà còn phải hướng tới là đại diện của chính quyền. Bưu điện phải tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đảm bảo các nhân viên bưu điện phải hiểu thủ tục hành chính để tư vấn cho người dân sử dụng dịch vụ này, phối hợp với các cơ quan nhà nước để chuẩn hóa dịch vụ, thống nhất quy trình xử lý, phương thức giải quyết thủ tục theo đúng quy định. Bưu điện đảm bảo bố trí các điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các bưu cục, đặc biệt tại các BĐ-VHX tại các huyện để đảm bảo hệ thống tiếp nhận và chuyển phát thủ tục hành chính được liên thông, phủ khắp địa bàn thành phố. Các ý kiến đóng góp của Sở Công thương, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP, UBND Quận Bình Thạnh, UBND Quận Phú Nhuận... đều tập trung đề nghị Bưu điện TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, đúng thời gian quy định, tránh mất mát, thất thoát khi nhận và chuyển phát kết quả hồ sơ đến khách hàng.

TRIỆU QUỐC HÙNG

Bài viết khác