LỊCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH THÁNG 4/2020

  1. 03-04-2020 11:38:16
  2. |
  3. 2.054 Lượt xem

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về Cách ly xã hội từ ngày 01/04/2020 đến ngày 15/04/2020, căn cứ văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam và Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) Việt Nam, BHXH TP.HCM và Bưu điện thống nhất phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như sau: thực hiện chi trả gộp 2 tháng tháng 04 và tháng 05/2020 như sau:

Đối với người hưởng bằng tiền mặt:

- Thời gian chi trả từ ngày 16/04/2020 đến ngày 05/05/2020

- Phương thức chi trả: trả tại địa chỉ mà người hưởng đã cung cấp cho cơ quan BHXH khi làm thủ tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và không thu phí.

- Đối với các trường hợp Bưu điện không thể thực hiện chi trả tại địa chỉ vì các lý do người hưởng không còn ở tại chỉ đã cung cấp; địa chỉ bị sai; không tìm thấy địa chỉ thì Bưu điện sẽ thực hiện chi trả tại điểm Bưu điện từ ngày 06/05/2020 đến 25/05/2020. Trong trường hợp người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH nếu có yêu cầu phát tiền tại nhà vui lòng đăng ký và bổ sung thông tin địa chỉ tại trang địa chỉ www.ansinhxahoi.vnpost.vn hoặc gọi số hotline 1900545481.

Đối với người hưởng nhận lương qua ATM sẽ được chi trả từ ngày 06/04/2020 đến 10/04/2020.

Liên lạc với số điện thoại đường dây nóng: 1900545481 của Bưu điện Việt Nam để được hỗ trợ.

Bưu điện Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự thông cảm, phối hợp, hỗ trợ của người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH tại TPHCM!

Bài viết khác

Đăng ký online
x