QUẢNG CÁO TẠI BƯU ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH

  1. 20-11-2017 10:00:47
  2. |
  3. 2.175 Lượt xem

Truyền thông quảng cáo qua các xuất bản phẩm, hệ thống truyền thông quảng cáo ngoài trời, tại các bưu cục, trên các phương tiện vận tải, phong bì thư...

Truyền thông quảng cáo trên nền hạ tầng Bưu điện thông qua các loại hình:

-         Phát thanh

-         Ấn phẩm không địa chỉ

-         Phương tiện vận chuyển

-         Ấn phẩm Bưu điện

-         Tờ rơi, áp phích, pano, băng-rôn.

-         Biển, trụ quảng cáo

-         TVC

-         Quảng cáo truyền miệng: thông qua đội ngũ nhân viên đi tuyên truyền.

Quảng cáo từ đèn LED

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Tất cả các điểm giao dịch trên 63 tỉnh, thành phố

Đặc điểm

-   Dịch vụ truyền thông quảng cáo: Truyền thông quảng cáo qua các xuất bản phẩm, hệ thống truyền thông quảng cáo ngoài trời, trong nhà (bảng, biển, trụ quảng cáo. TVC…) tại các bưu cục, điểm giao dịch Bưu điện.

- Dịch vụ truyền thông nông thôn.

- Dịch vụ cung cấp nội dung: thông tin về CSDL, địa chỉ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, các thông tin giải trí, du lịch, KTXH từng địa phương.

Bài viết khác