SIM BÔNG SEN

  1. 20-11-2017 09:49:12
  2. |
  3. 4.373 Lượt xem


Sim Bông Sen là một tiện ích thanh toán di động dành cho các chủ thuê bao MobiFone hoặc Đại lý trở thành điểm bán hàng của Bưu điện cung cấp các dịch vụ Viễn thông, truyền hình như:

-  Nạp tiền điện thoại trả trước; bán mã thẻ điện thoại, thẻ Games;

-  Thanh toán tiền điện thoại trả sau; thanh toán cước truyền hình;

-  Phát triển thuê bao di động (MobiFone, VinaPhone), thuê bao Internet, truyền hình

-  Phân phối dịch vụ gia tăng di động (VAS)

Và các dịch vụ khác.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Cung cấp trên toàn quốc, tại hơn 3.000 điểm giao dịch của Bưu điện và hơn 15.000 người sử dụng Sim Bông Sen

Đặc điểm dịch vụ

Cung cấp trên toàn quốc, tại hơn 3.000 điểm giao dịch của Bưu điện và hơn 15.000 người sử dụng Sim Bông Sen.

Hướng dẫn sử dụng: Tại đây 

Chính sách bán hàng/Bảng cước dịch vụ

Theo quy định hiện hành đối với từng loại dịch vụ.

-  Nạp tiền điện thoại trả trước; bán mã thẻ điện thoại, thẻ Games;

-  Thanh toán tiền điện thoại trả sau; thanh toán cước truyền hình;

-  Phát triển thuê bao di động (MobiFone, VinaPhone), thuê bao Internet, truyền hình

-  Phân phối dịch vụ gia tăng di động (VAS)

Và các dịch vụ khác.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Cung cấp trên toàn quốc, tại hơn 3.000 điểm giao dịch của Bưu điện và hơn 15.000 người sử dụng Sim Bông Sen.

Đặc điểm dịch vụ

Cung cấp trên toàn quốc, tại hơn 3.000 điểm giao dịch của Bưu điện và hơn 15.000 người sử dụng Sim Bông Sen.

Hướng dẫn sử dụng: Tại đây 

Chính sách bán hàng/Bảng cước dịch vụ

Theo quy định hiện hành đối với từng loại dịch vụ.

Bài viết khác