THÔNG TIN THỜI GIAN ĐÓNG - MỞ CỬA CÁC BƯU CỤC PHỤC VỤ KHÁCH VÃNG LAI NĂM 2023


Bưu Điện TP.Hồ chí Minh
          THÔNG BÁO
Thời gian đóng - mở cửa
CÁC BƯU CỤC PHỤC VỤ KHÁCH VÃNG LAI NĂM 2023

Vui lòng click link để xem chi tiết
https://drive.google.com/file/d/1JYsFXWjkQEVs529UmGkzCyhw0zO2c4D2/view?usp=sharing

Trân trọng./.
——————-
BƯU ĐIỆN TP.HỒ CHÍ MINH
http://hcmpost.vn
Hotline 02839 247 247
App Vietnam Post
Zalo BưuĐiện Thành phố Hồ Chí Minh
https://m.facebook.com/Buudientphochiminh/