GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÌNH THẦN CỐT LÕI VNPOST


Lịch sử hình thành và phát triển đã tạo nên những giá trị chung mà Bưu điện Việt Nam trân trọng. Đồng thời với tầm nhìn trong tương lai, Bưu điện Việt Nam sẽ cần tạo dựng và duy trì những giá trị then chốt để thực hiện sứ mệnh của mình. Những giá trị đó là:

1. Vượt trên Thách thức:

Bưu điện Việt Nam luôn sáng tạo và thích ứng để vượt lên trên thách thức.

Trong suốt quá trình phát triển, Bưu điện Việt Nam đã nhiều lần đổi mới, tái cơ cấu, đảm nhận trọng trách mới, vượt trên thử thách để lớn mạnh hơn. Trong tương lai, những chuyển biến trên thế giới và thị trường sẽ đặt ra nhiều thách thức hơn nữa.

Nếu những thử thách trong quá khứ là để phục vụ kịp thời nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, thì những thách thức sắp tới sẽ là ứng dụng công nghệ và kết nối các thành tố kinh tế - xã hội mang tính toàn cầu.

Bưu điện Việt Nam phát huy lòng can đảm, tinh thần sáng tạo, sự tự tin, khả năng thích ứng để chiếm lĩnh thị trường.

2. Cam kết Phục vụ:

Bưu điện Việt Nam luôn tự hào và tận tâm phục vụ, vì khách hàng.

Nhận thức được sứ mệnh phục vụ cộng đồng, Bưu điện Việt Nam luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, luôn trăn trở, làm việc vì lợi ích của khách hàng.

Bưu điện Việt Nam luôn ghi dấu và củng cố niềm tin về sự tâm huyết phục vụ: Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định hàng ngày hàng giờ, tận tâm nhiệt tình phục vụ mọi lúc mọi nơi, là những minh chứng cho lợi thế cạnh tranh trong quyết định của khách hàng - cho dù là cá nhân hay tổ chức, doanh nghiệp hay chính quyền.

3. Hành động Chính trực:

Con người Bưu điện Việt Nam luôn nỗ lực gây dựng lòng tin và trung thực trong công việc, hành động.

Hơn lúc nào hết, Bưu điện Việt Nam cần thúc đẩy đạo đức cá nhân thông qua các hành động và lời nói, đi cùng với hiệu quả việc làm. Với đặc tính dịch vụ nhiều công đoạn, tác phong làm việc nhanh chóng, chính xác, trung thực, tin cậy phải được ưu tiên và rèn luyện đối với toàn thể lao động.

4. Minh bạch Trách nhiệm:

Tại Bưu điện Việt Nam, các cá nhân có nghĩa vụ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm cuối cùng cho các quyết định và kết quả công việc của mình.

Phân định rõ ràng nội dung công việc và kết quả phải đạt tới từng người Bưu điện để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức hoàn thành công việc. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng đủ cơ chế và môi trường làm việc để mỗi cá nhân luôn chịu trách nhiệm cuối cùng về những quyết định, hành động và kết quả công việc, tạo điều kiện giải quyết vấn đề nhanh chóng, không đùn đẩy trách nhiệm.

5. Đề cao Tôn trọng:

Con người Bưu điện Việt Nam luôn được đối xử công bằng và tôn trọng nhau.

Bưu điện Việt Nam hướng tới mục tiêu: mỗi con người Bưu điện là một cá thể hoàn chỉnh. Bưu điện Việt Nam luôn tôn trọng nhân cách và công nhận sự cống hiến của từng cá nhân. Mọi người đều cảm thấy được yên tâm trong công việc, lương bổng công bằng và hợp lý, môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và được tạo điều kiện hoàn thành trách nhiệm gia đình. Người Bưu điện luôn cảm thấy được tự do đề xuất và nêu ý kiến cá nhân; có cơ hội công bằng trong tuyển dụng, có điều kiện phát triển và hoàn thiện bản thân.

6. Tôn vinh Cốt cách:

Bưu điện Việt Nam là tổ chức của những người có cốt cách bưu điện.

Tiếp nối nét đẹp truyền thống 10 chữ Vàng:

Lịch sử hình thành và phát triển đã tạo nên nét đẹp truyền thống của con người Bưu điện: Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình. Mười chữ vàng ấy đã ăn sâu trong tâm trí, nếp nghĩ - cách làm của các thế hệ người lao động. Bưu điện Việt Nam tiếp tục trân trọng và phát huy những phẩm chất ấy trong hoạt động sản xuất kinh doanh để giá trị 10 chữ vàng tiếp tục sống mãi.

Đề cao chuẩn mực người Bưu điện mới:

Với những thay đổi của thế giới, biến chuyển của thị trường, nhằm thực hiện sứ mệnh, đạt tới tầm nhìn, Bưu điện Việt Nam cần vun đắp xây dựng những phẩm chất, tác phong mới: Tin cậy, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tinh thông, Tập thể, Thẳng thắn, Thân ái, Tư cách công dân. Người Bưu điện mới không chỉ tôi luyện phẩm chất 10 chữ vàng mà còn hội đủ những phẩm chất thời đại mới.