QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ, GIẤY ỦY QUYỀN KHI NHẬN BƯU PHẨM, BƯU KIỆN, TIỀN TẠI BƯU ĐIỆN

Để đảm bảo tính chính xác và tránh nhận nhầm Bưu phẩm – Bưu kiện, Bưu điện TP.HCM quy định về việc xuất trình giấy tờ hoặc ủy quyền nhận thay như sau:
Khi đến nhận thư, tài liệu, hàng hoá hoặc tiền…người nhận cần xuất trình một (01) trong các loại giấy tờ chứng minh nhân thân (giấy tờ tùy thân) sau:
Giấy chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng (không quá 15 năm kể từ ngày cấp).
  • Hộ chiếu
  • Thẻ Đại biểu Quốc hội.
  • Chứng minh thư Công an
  • Chứng minh thư Quân đội
Trường hợp không có một trong các giấy tờ nêu trên, khách hàng có thể sử dụng giấy chứng nhận ở mặt sau giấy mời đến nhận.

Nhận theo giấy ủy quyền:
Nếu nhận thư, hàng hoá hoặc tiền…theo ủy quyền, ngoài giấy tờ tùy thân nêu trên người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý.
Việc ủy quyền và giấy ủy quyền thực hiện theo quy định của Pháp luật về ủy quyền.